donderdag 30 juni 2022

De leeftijd van de sterken

Er rolt een traan over haar wang.

Samen oud worden duurde niet lang.

Haar geliefde ging haar voor,

de poort van de hemel door.

De dierbare herinneringen zijn fijn.

het gemis doet echter wel pijn.

Langzaam schrijdt de tijd zich voort.

Wanneer staat zij voor die hemelpoort?


Haar relatie met haar broer was uniek.

Nu is hij ook al ongeneeslijk ziek.

Ze is niet bezorgd over zijn zaligheid,

wel tranen voor het naderende afscheid.

Zij is het die dagelijks haar handen vouwt,

voor de zielen van hen, waarvan zij houdt.

Zullen haar kinderen in Zijn wegen gaan?

Over haar wang loopt alweer een traan...


Dan plooit een glimlach haar gezicht.

Heeft Jezus niet alles verricht?

Heeft Hij niet alles vervuld?

Nog een klein poosje geduld!

Dankbaar voor hetgeen zij nog heeft,

voor wat de HEERE haar steeds geeft.

En na haar ingaan door de hemelpoort?

Duurt Jezus' bidden bij de Vader voort...donderdag 23 juni 2022

Grote verantwoordelijkheid

Weet u waarom God ons redt?

Heilig betekent dat Hij ons apart heeft gezet.
Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn.
Het teken in de doop, door water van zonden rein…
Onder de invloedssfeer van Christus gebracht,
blijf je niet jezelf zoals de wereld verwacht.
In mezelf, mijn vlees, vind ik zoveel zonden,
die onze Zaligmaker dodelijk deden verwonden.
Dan wil ik toch niet bij mezelf blijven?
God, Die mij naar Jezus wil uitdrijven?
De HEERE heeft ons verkozen tot heiliging,
en daarmee krijg je Jezus karakter en houding…
Maar denk je dat bij het ontbreken hiervan,
je de Heilige Geest daarvan de schuld geven kan?
Daar ligt voor óns een grote verantwoordelijkheid.
En Ja…, ben ik tot het nemen daarvan bereid?
Opdat ik vandaag en elke dag weer,
leer te leven in Christus invloedssfeer?

Voor de grondlegging der wereld had God al grootse plannen,

voor de gemeente, alle kinderen, vrouwen en mannen.
Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn,
Hij werkt in ons en zo komt Jezus in ons leven te voorschijn.
Is dat voor de gemeente, jou of mij geen realiteit?
Zijn wel tot leven onder Christus invloedssfeer bereid?
We willen toch niets van Gods Woord afschalen?
Christus heeft voor onze zonden willen betalen!
Heiligheid, het bewijs dat we zijn verkoren,
want in Christus zijn wij opnieuw geboren…
En als ik onder al mijn zonden en gebreken moet zuchten?
Zal ik tot de Jezus Christus, mijn Zaligmaker vluchten...
Want we zijn geschapen, zegt de HEERE door Paulus stem.
opdat we heilig en smetteloos zouden zijn voor èn door Hem! N.a.v. een preek tijdens de nabetrachting van het Heilig Avondmaal met als tekstgedeelten:
Efeze 1: 3-10
Efeze 4: 17-32
Efeze 5: 21-33

Tekst:
Efeze 1: 4b
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.  https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/165565800000241

zondag 19 juni 2022

Onuitsprekelijk voorrecht

In de vroege kerk hoorden we deze klanken,

in samenkomsten om de Vader te danken,

voor Zijn Zoon en de Heilige Geest.

Altijd bedoeld tot opbouw in 't geloof geweest.

In dit lied krijgen Alle Drie de dank en eer,

wanneer de gemeente zong voor God de HEER.


Voordat wij er waren was bij de Vader Zijn plan bekend,

dat Hij Zijn eigen Zoon tot verlossing van ons zend.

Zo geeft Hij ook Zijn Heilige Geest als onderpand,

van onze erfenis naar dat onbekende Vaderland.

Niet tot beperking van door ons gemaakte schade,

maar tot lof en heerlijkheid van Zijn genade!


In Zijn liefde heeft Hij ons voorbestemd,

Zijn kinderen te zijn, en jij je aan Jezus vastklemt,

opdat we heilig en smetteloos voor Hem zijn zouden.

Genade dat Hij zoveel van ons wil houden,

en wij zoveel liefde mogen ontwaren.

Liefde..., niet te begrijpen of te verklaren.


Niet waarom ik, maar daarom Hij!

Door Hem zijn wij van schulden vrij.

Een onuitsprekelijk voorrecht uit gena'.

Halleluja!


N.a.v een preek tijdens de viering van het Heilig Avondmaal met als tekstgedeelte: 

Efeze 1: 3-14


Tekst:

Efeze 1: 4a, 5a

4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/165562380000241

vrijdag 17 juni 2022

Waterval van genade

Gezegend Hij

Wat is de bron?
Hoe alles in ons begon?
Paulus benadrukt dat genade en vrede start,
in Christus, door Gods liefdevolle Vaderhart.
Ons leven draait om Vader, Zoon en Heilige Geest.
En als ‘t geloof van mij afhankelijk was geweest?
Dan was er voor mijn ziel een vreselijk lot.
Want het geloof is een genadegave van God!

Ik lees de zin,
in dit eerste begin.
Heeft God onze zegen nodig?
Is dat niet overbodig?
Liever hebben we toch Zijn  zegen,
op al onze wegen?
Je mag ‘t woord zegen hier heel anders lezen:
Zingen, aanbidden, loven en de HEERE zij geprezen!
En is dit niet mijn voornaamste doel in mijn leven?
God verheerlijken en Hem de hoogste eer geven?
Zit ik daarom in de kerkdienst op zondag?
Omdat ik Hem in die eredienst loven kan èn mag!?
Het gaat niet of ik het overal mee eens ben,
maar of ik de Vader terecht met Zijn lof en eer verwen!
Bij wie zoeken we met verlangen,
bevestiging en goedkeuring te ontvangen?
Doen we liever de HEERE tekort?
Of zijn we bang dat de mens tekort gedaan wordt?
Heb ik vandaag God niet alle eer gegeven?
Dan heb ik mijn doel gemist. HEERE wilt U vergeven?

Gezegend wij
Paulus wil in dit gedeelte niet benadrukken,
dat alles, onder Gods zegen, in ons leven zal lukken.
Zoals een lang leven, rijkdom of welvaart.
Nee, Jezus’ gave is van Geestelijke aard!
Het is niet aanwijsbaar maar een Geestelijke realiteit.
Wereld, magie en demonen begeven zich in de strijd,
en maken zich groter waar het maar kan.
Ben ik me daar bewust van?
In de hemelse gewesten wordt een heftige strijd gevoerd.
Duivelse macht die op zijn menselijke prooien loert…
Jezus heeft echter overwonnen en zit op de troon.
Ben ik in deze Christus? Gods Zoon?
Bij de doop in Zijn Naam gebracht…
Geloof ik dit? Ben ik onttrokken aan de duivelse macht?
Paulus benoemt het overdadig,
de Vader is in Christus ons allen genadig!
Het Evangelie. Moeilijk? Niet als je beziet:
Of je bent in Christus…, óf niet!
Geen Geestelijke zegen zal jou of mij ontgaan,
wanneer we in Christus blijven staan.
God de Vader, Soeverein, Zaligmaker en Heer…
Hem komt toe, alle zegen, aanbidding lof en eer!

N.a.v. een preek ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal, met als tekstgedeelten:
Efeze 1: 1-14
Tekst:
Efeze 1: 3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, Thema:
Waterval van genade
https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/165501900000241

zondag 1 mei 2022

Ik hou van jou

Als we zeggen: 'Ik hou van jou?'

Zijn we elkaar onvoorwaardelijk trouw?

Willen we de ander geluk geven?

Of zelf een gelukkig aards leven?

Tussen God en mens het grote verschil:

Dat ik te vaak doe wat ik zelf wil...


Met Zijn onvoorwaardelijke trouw,

Zegt God: 'Ik hou van jou.'

Jezus gaf Zijn eigen leven,

om ons eeuwig gelukzalig leven te geven.

Jezus, Die mijn leven spaarde,

uit Hem haal ik mijn eigenwaarde...maandag 18 april 2022

De regenboog 🌈


Terwijl Gods tranen op de aarde nederdalen,

laat Hij de Zonne der gerechtigheid aan de hemel stralen...

Door onze zonden zoveel pijn,

en toch geeft Hij zonneschijn...


Een lach en een traan,

in mijn aardse bestaan.

Want ik kijk omhoog, 

en zie..., de regenboog!

Het teken van Gods trouw,

waarmee Hij zegt: 'Ik hou van jou...'
woensdag 13 april 2022

De worsteling van Jezus

Als je ergens tegenop ziet,

denk je vaak: dít wil ik niet!'

Nog veel erger maakt Jezus nu mee,

vlakbij Jeruzalem in Gethsémané.

In de hof zoekt hij bij Zijn Vader rust.

Daarom bidt Hij Hem, naar hartelust...

Zijn ziel lijkt van angst te verscheuren,

als Hij denkt aan wat er gaat gebeuren.

Zijn discipelen had Hij verteld van de opdracht,

die door Zijn Vader van Hem wordt verwacht.

Hij moet lijden en sterven voor zondaren,

zodat Zijn Vader hun leven zal sparen!

Denken wij, Hij is immers Gods Zoon, 

dus daarom kan hij dat toch gewoon?

Nee..., dán begrijpen wij Zijn angst niet,

voor 't lijden dat Hij als mens tegemoet ziet!

Jezus verlost niet door geweld of kracht,

maar wordt door Zijn zwakheid heen betracht.

Hij was gehoorzaam tot aan Zijn dood.

Jezus Die voor ons Zijn bloed vergoot,

Zweet liep als druppels bloed van Zijn gezicht,

Hij moest door een engel worden opgericht,

deze Koning der engelen, ondraaglijk was Zijn lijden.

Geen engel maar Gods Zoon om zondaren te bevrijden.


Zó klein werd God, Eén van ons werd Hij.

Redt niet vanuit de hemel maar op aarde héél dichtbij!

Zijn Vader Die Hem hangen laat,

de Duivel die steeds in de aanval gaat...

Dé gevolgen van óók een leugentje om bestwil.

Zondigen is niet goedkoop, sta ik daarbij stil?

Ik sloeg Hem ál die wonden,

door mijn zonden.

Het is Hij,

voor mij...

Om te schamen, maar zo bijzonder,

dat ik me tevens telkens diep verwonder...

Jezus, Die Zijn Vaders weg wil gaan,

en in mijn plaats wilde staan..

De duivel was het in 't paradijs gelukt,

maar bij Jezus is 't hem mislukt!

Jezus zei tegen Gods opdracht ja,

wíj́ zeiden nee en volgden de duivel na...

Toen ging mens en wereld verloren.

Dé reden waarom Gods Zoon is geboren!

De duivel zegt je gaat kapot aan gehoorzaamheid.

Hier is echter 't grote wonder van de lijdenstijd:

Gods eengeboren Zoon kiest vrijwillig dit lot,

en daarom..., gaan wij niet kapot!


Hij verlost jou, mij, dé zondaar!

Dus luister niet naar die duivelse leugenaar...

Want als Jszus aanzichzelf gedacht had?

Was dit voor ons een onbegaanbaar pad.

Luister naar Jezus Die Zijn wil niet gebeuren liet,

echter zei: 'de wil van Mijn Vader geschiedt!'

Dan ga je immers meezingen Hosanna!?

en dan volg je deze Verlosser toch na!? 

En gaan we bidden ookal is het tegen ons gevoel:

'Vader Uw wil doen, dát is mijn doel!'

Uw Zoon heeft het mij voorgedaan,

en zoals Uw engel Hem deed opstaan?

Zo belooft U, gaat U met mij mee.

en wanneer ik ga door mijn Gethsémané,

en ik weer eens val?

Weet ik dat U..., mij opvangen zal.

Ja dat en..., nog véél meer!

U brengt mij thuis bij mijn Vader en HEER.'

Méér dan een engel krijgen wij,

Jezus Christus kocht jou èn mij vrij...

Nú mogen wij drinken uit de beker van verlossing,

door Jezus Die voor ons aan het kruis hing.

Die, 'niet Mijn wil maar Uw wil geschiede', gebeden heeft,

waardoor Zijn Vader ons eeuwig leven geeft!


Een preek n.a.v. de tekstgedeelten:

Hebreeën 5:7-10

Lucas 22:39-47


Tekst:

Lucas 22

42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.


Thema: 

De worsteling van Jezus

https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/164957580000241
De leeftijd van de sterken

Er rolt een traan over haar wang. Samen oud worden duurde niet lang. Haar geliefde ging haar voor, de poort van de hemel door. De dierbare h...