maandag 20 september 2021

Naar draagkracht ontvangen en uitdelen

 

Vandaag gaan we onze aandacht besteden,
aan de twee eerste slaven,
niet de laatste die zijn talent had begraven.
Wat betekende een talent in 't verleden?
Nu zeggen we; iets wat je goed kan.
Toen was het een groot geldbedrag.
Één penning per dag,
verdiende een werkman.
Een talent bevatte zes duizend penningen.
Astronomisch veel was wat de heer dus gaf,
toen hij zich naar 't buitenland op reis begaf.
Zestien jaar kon de dienaar het uitzingen.
Met vijf penningen zelfs ruim tachtig jaar!
Daarbij gaf de heer geen instrumenten,
hoe zij om moesten gaan met deze talenten,
maar naar ieders bekwaamheid was dit gebaar.
De Heer hield na een lange reis,
afrekening met zijn dienaren,
of zij er volwassen mee omgegaan waren.
Vermeerdering van penningen was 't bewijs.


Vlak voor Zijn lijden, sterven en Hemelvaart,
vertelde Jezus Christus deze gelijkenis.
Want de discipelen moesten leren leven met 't gemis,
en hoe Hij door Zijn Geest, hen op Zijn pad bewaart,
tót Hij terugkomt op de aarde.
Ook vandaag roept Hij ons aan,
als volgeling achter Hem aan te gaan.
Hij gaf Zijn talent van onschatbare waarde.
Wist je dat 't niet gaat om onze gaven?
Maar om wat Hij ons heeft gegeven?
Zichzelf..., voor ons eeuwig zalig leven.
Heb jij dit ontvangen talent begraven?
Hetzelfde Evangelie krijgen we allemaal,
maar wel naar vermogen of draagkracht.
Doe jij wat er van jou mag worden verwacht,
en zet jij Jezus Christus centraal?
Heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen?
Heb ik geput uit rijke Bijbelse bronnen?
Mensen voor het Evangelie gewonnen?
Totdat Hij op aarde terug zal komen?


Ik hoef niet met mezelf af te rekenen,
ook niet met een ander,
of iemand die wil, dat ik verander...
Alleen Christus kan dat voor mij betekenen!
Een rol kostbaarder, dan zilver of goud.
Geef dat ik geheel, mijn uren èn mijn tijd,
naar draagkracht aan U ben toegewijd,
uit dank aan Jezus' talent en jouw en mijn behoud!

N.a.v. een preek over het tekstgedeelte: 
Mattheüs 25: 13- 30
Met als tekst: 
Mattheüs 25: 14b
Want het is als iemand die naar het buitenland ging,

 

 

 


zondag 12 september 2021

Sursum corda

Volgens onderzoekers klopt er iets niet,

in het hier beschreven lied.

Het ritme wordt door Paulus verstoord,

door zijn toegevoegde 'kruiswoord'.

Zo ging onze predikant een keer op pad,

omdat iemand een kruis te koop had.

Die persoon zei: ' Blij dat je er bent,

want dat kruis is een storend element.'

De walging van Romeinen was zeer groot,

voor die afschuwelijke kruisdood.

'Zware' criminelen moesten die straf dragen.

Romeinen werden hierbij overgeslagen,

echter niet een weggelopen slaaf of moordenaar.

Maar..., wat lees ik nu daar?


Jezus nam de gestalte van een slaaf aan,

om vrijwillig die smadelijke straf te ondergaan.

Aan schande en vloek de dood gestorven, 

daarmee voor vervloekten genade verworven...

Jezus was buiten Gods gemeenschap gezet.

Tot Zijn Vader klinkt nu Zijn voortdurend gebed,

voor ons verloste zondaren.

En is voor hen, die zich aan Zijn voeten scharen:

aangewakkerde liefde, vernieuwd karakter en vernietigde trots,

door Zijn Heilige Geest en 't geloof in Jezus de rots.

Verheft dan uw hart omhoog,

en sla op Hem het oog.

Het past ons psalmen te zingen,

die lieflijk zijn, en door harde harten dringen.


Want voor vervloekten uit gena',

droeg Jezus vloek èn smaad.

Onze Verlosser van het kwaad…

Halleluja!

N.a.v. een preek met als tekstgedeelten:

Filippenzen 2: 5- 11

Deuteronomium 21: 22, 23


Tekst:

Filippenzen 2: 8b

heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.


https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/163143180000241


maandag 6 september 2021

Kleindochter


1 september 2021 geboren,🤰

ga jij  nachtrust verstoren...😁😴

Kleintje lief.👶

Hartendief!💘

Wat een wonder.

Zo groots en bijzonder!

In liefde verwekt,💞

toch met zonden bevlekt.

Maar..., nu nog schoon!

Geen ruzie of hoon,🤬

meegemaakt.

Sterke papa die beschermt en waakt.👮

Een geweldige grote broer,🧍

over de vloer,

geeft voorzichtig een kusje,😘

aan zijn kleine zusje.

Lieve mama die elk verzorgt en voedt.🤱

En..., een Hemelse Vader, Die allen behoedt!🌈zondag 5 september 2021

Omgekeerd

 

Amalia onze kroonprinses,

leerde een belangrijke les.

Geslaagd voor haar school-examen,

wilde zij zich niet schamen.

voor de grote jaarlijkse toelage,

want in functie, kan zij nog niet veel bijdragen.

En de zorgen van jongeren, óók in coronatijd,

maakt dat het haar niet spijt,

om van dit inkomen af te zien...

Lijkt zij hierin op Jezus misschien?

Jezus de kroonprins, Gods Lievelingskind,

gaf Zijn rechten op en werd ons eensgezind.

Met de mensen in alles gelijk geworden,

liet Hij Zich door Zijn Vader en Heilige Geest omgorden.

Hield niet krampachtig vast aan Zijn erfenis,

gunde deze ook aan ons, gewis!


Over eensgezindheid en nederigheid waren strubbelingen,

waarom begint Paulus dan ineens te zingen?

Er waren vroeger meer van deze 'Christuspsalmen',

die je rond de doop of avondmaal hoorde galmen...

Had hij daar een reden toe?

Was Hij het gemopper moe?

Zijn gezang was alleen op Jezus gericht.

Is de vrede daardoor weer gesticht?

Is er op zondag voor de kerk vaak ruzie?

zingen we dan ons eigen lied of melodie,

of haken we bij Paulus aan,

zodat Christus centraal komt te staan?

Jezus is God van voordat de wereld er was,

al voordat Hij de mensen van zonden genas!

Diezelfde uitstraling van Gods heerlijkheid,

had de Zoon in Gods Heilige Drieëenheid...

Het geluk van de Vader, Zoon en Geest was volmaakt.

En tóch heeft God, ons mensen gemaakt!

Wees nu maar een poosje nadenkend stil,

Een wonder dat Hij mensen maken wil!

Zonder ons waren Zij volmaakt gelukkig gebleven,

alsnog heeft Hij ons het leven gegeven.


In het paradijs wilden Adam en Eva als God zijn.

Zij graaiden ernaar, want dat vonden zij fijn!

De wereld: grijpen, graaien en vasthouden...

Maar ben jij of ik daarvan weerhouden?

Zit ik op mijn eigen hoge geestelijke troon?

Of zie ik op de troon met daarop Gods Zoon?

Jezus hield niet aan God gelijk te zijn krampachtig vast,

al werd Zijn menszijn, een ondraaglijke last.

De mens die Hem zo intens griefde,

schenkt Hij een énorme berg aan liefde.

Hij zette Zijn Godheid in,

maar niet voor eigen gewin!

Jezus zag van Zijn Goddelijke glans af,

voor zondaren droeg Hij hun verdiende straf.

Om zó klein te worden, moet je wel groot wezen...

Jezus heeft daarmee Zijn grootheid bewezen!

Dát is de nieuwe wereld in Zijn heerlijkheid.

Ben je tot inzet van jouw gaven aan anderen bereidt?

Zo niet, dan ben je in de eerste Adam,

niet in de tweede, Die met verlossing kwam!


Hij nam de gestalte aan van een slaaf...

En hoe dieper ik in mijzelf graaf?

Denk ik, dat ik mijn eigen keuzes maak?

Maar als ik verdiept in de Bijbel raak?

Wil ik wel dienen, zoals Jezus deed?

Of baal ik als men niet genoeg aandacht aan mij besteed?

Realiseer ik me hóe ik aan de aarde vastzit?

Slaaf ben van carrière of aards bezit?

Zet ik mezelf in mijn kracht of zelfontplooiïng?

Dit alles draait feitelijk maar om één ding!

In alle dingen zet ik mezelf centraal.

Ik wil als God zijn, dát is het verhaal!!!

Als God willen zijn, wat een mens dan meetorst!

God wilde Mens zijn..., en heeft ons verlost!

Juist om wat ik geworden ben,

is Jezus geworden zoals ik Hem nu ken!

Ik kan mezelf niet ontworstelen aan mijn lot,

Wèl Die Zich ontledigd heeft: 

Namelijk Jezus: Mens, Redder en God!!! 


N.a.v. een preek met als tekstgedeelten:

Spreuken 8: 22- 36

Filippenzen 2: 5- 11


Tekst:

Filippenzen 2: 6, 7

Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.


https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/163082700000241
Zondaar, knielen maar!

Paulus moest door de Geest doorgeven,

waartoe je opgeroepen wordt in 't leven.

Gemakkelijk was het niet,

maar Paulus deed het wel, zoals je ziet.

Afgelopen week bleek hoe moeilijk 't is,

in ons land ging het nu ook helemaal mis...

'Eigen volk eerst!', was de roep.

'Geen  Afghanen op onze stoep!'

Deze wereld heeft aan de Heere lak.

Het was ook de gemeente tot wie Paulus sprak,

waar door de werking van de Heilige Geest.

't Evangelie al transformerend bezig is geweest!

Paulus moest het opschrijven blijkbaar...

Wat hij hen zei, viel hen om te doen zwaar!

Maar het geeft waarschijnlijk wel aan,

dat ze onder Jezus' invloed willen staan.

Is dat ook ons streven,

onder Zijn invloed te leven?


Waarom is het woordje 'ook' zo belangrijk?

De eerste versies waren dit woordje rijk.

Bij latere versies is het weggelaten,

nauwkeurig overschrijven mocht niet baten.

Bij de laatste zet je jezelf geheel aan de kant.

Met 'ook' heb je nog speelruimte zegt ons verstand.

Welke gedachte Heere, is nu de juiste visie?

Verdieping in de tekst voor  een conclusie.

Gebrek aan eensgezindheid of is 't  eigenbelang?

Eigendunk krijgt de voorrang...

Dat je nederig, de ander hoger acht,

Leer hoe Jezus was, deed èn dacht...

Paulus vermaande dat ze elkaar 't leven zuur maakten,

en daardoor in Fillipi in onenigheid raakten...

Laten wij ons geestelijk eigenbelang voorop staan?

Of laten we de ander vooropgaan?

Heb begrip en laat elkaar niet vallen,

we zijn een gemeente voor ons allen!


Wat staat Christus voor ogen?

Hij is met zondaren bewogen!

Waakt dat jij óf de ander geen schade lijdt,

door hoogmoedige geestelijke gezindheid.

In gemeenten de belangrijkste gave die we nalaten,

is de dienstbaarheid, die we wat graag vergaten!

Dan zijn we zo onzichtbaar aanwezig,

liever zijn we op de voorgrond bezig...

Wees blij met álle gaven die ieder heeft gekregen,

samen met jouw gave, is 't de gemeente tot zegen!

De één de hand, de ander de voet of 't hoofd,

je doet het, omdat je in Jezus gelooft...

'De ander is nog niet zo ver', klonk dat lief?

Het leek wel of je je boven de ander verhief...

Want wat bedoel jij ermee?

Ben jij wel zo ver, en beter oké!?

Pas op met wat je over ieder betoogt,

God is 't die vernedert èn verhoogt!


De discipelen vragen wie Jezus 't belangrijkste vindt.

Daarop stelt Jezus in het midden... een kind!

Jezus in de gestalte van God liet Zich beroven,

opdat wij de drieënige God weer konden loven,

heeft Zichzelf ontledigd, uitgeput en weggegeven,

dát wat wij niet kunnen in ons leven!

Jezus gaf Zijn menselijke gestalte niet op,

zette Zijn lijden met Zijn Godheid niet stop.

Had alléén het belang van zondaren op het oog!

Zijn hart dat met innerlijke ontferming bewoog....

Gods Geest wist dat wij dit niet volbrengen konden.

Ons hart is geneigd tot eigenbelang en zonden!

Mensen die elkaar levens verwoesten,

niet meer weten waar ze heen moesten?

Is het niet om te huilen ?

Wij hebben echter een plek om te schuilen!

Als je dit alles ontdekt hebt zondaar? Ga,

knielen bij Jezus, bij het kruis op Golgotha!

Wonderlijk maar ó zó waar, want zondaar...?

Dan knielen we daar nederig voor elkaar!!!


N.a.v. een preek met als tekstgedeelten:
Filippenzen 2: 1- 5
1 Korintiërs 10: 23- 33
1 Korintiërs 11: 1
1 Korintiërs 13: 1- 5

Tekst:
Filippenzen 2: 4 
Laat eenieder niet (alleen) oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

1 Korintiërs 13
5b: zij zoekt niet haar eigen belang,

zondag 29 augustus 2021

De Vader zoekt aanbidders


James Hudson Taylor werd zendeling,

toen hij naar China ging...

De Chinezen zagen er anders uit,

dus nam hij een kordaat besluit.

Hij kleedde zich niet in zijn Engelse pak,

want de chinezen voelden zich meer op hun gemak,

als hij zich op hun manier kleedde,

en aandacht aan hun normen en waarden besteedde.

Door zich onder het volk te mengen,

kon hij de chinezen, Gods Woord brengen.

Want het doel van de zending?

Is aanbidding!


Geen Jood zou in Samaria verblijven,

Echter, Jezus wilde de vrouw niet afschrijven.

Daarom ging ook Hij, over de grens.

Daalde tot haar af met een wens.

In haar leven al zoveel meegemaakt,

steeds door oordelen, pijnlijk geraakt.

Zij kwam daar op het heetst van de dag,

vanwege de kleine kans, dat zij iemand zag.

Snel schakelt Hij over, op wat Hij te bieden heeft.

Helder water, hèt water dat Leeft:

Zijn Heilige Geest staat al klaar,

om geschonken te worden, zèlfs aan haar!


Dan vraagt Hij haar man te halen,

zij antwoordt eerlijk, zonder dralen...

Zijn aanbod blijft echter staan,

ondanks vele zonden door haar begaan...

Verbaasd dat Hij haar zo goed kent,

zei zij: 'ik zie dat U een profeet bent.

Weet U waar men aanbidden moet,

hebben Joden of Sameritanen 't goed?'

Met Jezus' kwetsbare positie,

antwoordt Hij met respect voor traditie.

Tussen de volken is een heftig conflict en strijd,

maar er komt, ja er ís nu een andere tijd!


Wij hebben ook onze vaderen,

waar we God denken te naderen...

Maar begrijpen we elkaar wel ècht?

Of is 't dat je voor jouw eigen mening vecht?

Moeten we wel ergens naartoe gaan,

om in Gods aanwezigheid te staan?

God is een Geest en Die is van Christus!

In de intimiteit geeft Hij ons een kus.

Deelt Zijn Geest met ons, als Zijn vazallen,

die aanbiddend voor Hem neervallen...

Wie Hem in Waarheid aanbidden,

daar is Christus in hun midden!


Hèt doel van ons leven en prediking?

Dat is het geven aan God: Aanbidding!


N.a.v. een preek met als tekstgedeelte:

Johannes 4


Thema:

De Vader zoekt aanbidders.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/163022220000241

zaterdag 28 augustus 2021

Nederig overwonnen

Grammaticaal klopt hij niet, deze eerste zin,

van emotie slikt Paulus zijn woorden in...

Wat zit Paulus nu zo hoog,

dat het hem zo intens bewoog?

In de gemeente heerst verdeeldheid,

gebrek aan ootmoed oftewel; nederigheid.

Alleen wandel het Evangelie van Christus waardig.

Eensgezind strijdend èn dienstvaardig,

vanwege tegenstanders en gevaren.

In afwezigheid van Paulus één geest bewaren,

tegen dwaalleraars of boze machten in de lucht,

Zodat je samen strijdend tot God zucht.

En zijn Zijn wegen voor ons dan ja en amen,

zodat God Zich voor ons niet hoeft te schamen?

In plaats van de 'wereld'; 'dat fiksen we wel',

van de zelfmaakbaarheid, bovendien snel!

Paulus spreekt de gemeente in Christus aan,

die heeft door het geloof, recht van bestaan.

Ze bestaan In de invloedssfeer,

van de Heiland, onze Heer!

Willen wij ook opletten,

en luisteren naar Zijn wetten?

Een ontzagwekkende werkelijkheid,

dat Gods Geest Zijn huis heeft bereid,

in onze onheilige hart en niet vertrekt,

en zo de gemeente tot gemeenschap wekt...

Eén in liefde, van ziel en van gevoelen,

eigenbelang hoort niet tot persoonlijke doelen,

maar de ander uitnemender achten,

mag je van elkaar verwachten...


Grieken vonden nederigheid een schande,

die zij maar wat graag hun leven uitbanden.

Groot moest je bij hen zijn,

maar Jezus begon nederig en klein...

Leven wij in een andere tijd?

Zijn wij onze dikke 'ikken' kwijt?

Geldingsdrang, (geestelijke) hoogmoed, 

zelfhandhaving die je niet aan de kant gaan doet???

We moeten nederig zijn dat is waar...

Ervan een wet maken is echter een groot gevaar!

Denkt te klein van Jezus en te groot van jezelf in 't heden...

Dáárom kwam Jezus naar beneden!

Want er werd niemand gevonden op aarde,

die in nederig opzien naar de ander staarde.

Tevens niet die de minste zijn wil,

en..., voor schuld bekennen zweeg men stil!

Jezus, Die wèl nederig de schuld betaalde,

waarvoor iedereen zijn neus ophaalde!

Jezus heeft onze plaats bekleed,

wat ik moest doen, is wat Hij deed!

Spijkers gingen Zijn handen door,

omdat mijn handen graag grijpen hoor...

Spijkers door Zijn voeten geslagen,

omdat de mijne op verkeerde wegen wagen.

En een doornenkroon op Zijn hoofd,

omdat ik te groot van mezelf heb geloofd!

Hoe moeilijk is het de ander hoger te achten,

en 't niet allemaal van jezelf te verwachten?

Liever dat je voor je eigen behoud vecht,

want een stap terug doen lukt zo slecht...


Tevens het de ander beletten,

om mj́jn troon te bezetten...

Zet jij ook jouw eigen wil aan de kant,

dat het soms vanbinnen van pijn brandt?

En je door je aan het dienen te wijden,

jij je gekruisigd voelt en zoveel moet lijden,

dat je het uitschreeuwt van de pijn?

De HEERE weet het, bij Hem moet je zijn!

Je hoort de  geleerde, trotse en rijke luid.

Veel zachter klinkt het zachte stemgeluid:

Kom tot mij die belast zijt, Ik geef je rust!

Volg Jezus' voorbeeld met lust!

Het is Zijn zachte stem die je hoort,

door het lezen van Zijn Woord!

Je krijgt genade en na alle tranen vergoten,

wordt je geplaatst naast wereldgroten!

En is daar in Christus bemoediging,

en innige gevoelens van ontferming!

Bovendien gemeenschap van de Geest,

troost van de liefde, voor die de HEERE vreest!

Schreeuw jij nu nederig tot Hem?

En luister jij naar Zijn zachte stem?

Zijn Majesteit is ten top gestegen.

Volg Hem nederig op ál jouw wegen...

En..., kijk naar Hem omhoog,

want Hij slaat op hen het oog,

die nederig voor Hem knielen.

Dé Redder van verloren zielen!


N.a.v. een preek van met als tekstgedeelten:

Matteüs 18: 1- 5

Filippenzen 1: 27- 30

Filippenzen 2: 1- 4

1 Petrus 5


Tekst:

Filippenzen 2: 3b 

Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/241/events/recording/162965160000241Naar draagkracht ontvangen en uitdelen

  Vandaag gaan we onze aandacht besteden, aan de twee eerste slaven, niet de laatste die zijn talent had begraven. Wat betekende een talent ...